Partykuła

  1. partykuły „hin” i „her”– nie są ani odmienne, ani stopniowalne; za ich pomocą osoba mówiąca wyraża emocje, nadaje barwy używanym wyrazom; partykuły „hin” używa się chcąc wyrazić ruch „od siebie” w kierunku odbiorcy a „her” „do siebie”, np. hereinkommen oraz hinausgehen (co oznacza kolejno wchodzić i wychodzić);

  2. partykuła „und zwar”- używana, gdy mówiący chce zwrócić uwagę na szczegóły jakichś wydarzeń; przed und w tym przypadku stawiany jest zawsze przecinek;

  3. partykuła „nämlich”– czyli najprościej tłumacząc „mianowicie”, używana w takim samym znaczeniu jak w języku polskim;

  4. partykuła mal – przez Polaków używana w przypadku chęci powiedzenia „no”, „że”, nie posiada jednak konkretnego znaczenia; mówiący, używający jej przeważnie ma na celu zasugerowanie coś komuś;

  5. partykuła denn– występuje w zdaniach pytających, kiedy chce się zadać mniej bezpośrednie pytanie lub wyrazić swoje zainteresowanie czymś, o co aktualnie pytamy;