Język niemiecki – drugi co do popularności na maturze

matura-z-niemieckiego-2014Język niemiecki jest drugim co do popularności językiem zdawanym podczas matury. Przydaje się w szkole, pracy, podczas studiów. Pozwala na rozwój zawodowy po zakończeniu edukacji przez daną osobę. Nie inaczej było w 2014 roku. Uczniowie otrzymali arkusze maturalne z zadaniami do wykonania. Do egzaminu przystąpili 13 maja 2014 roku – data uważana za pechową, jednak pecha przyniosła wyłącznie osobom słabym i nieprzygotowanym do tego egzaminu. Język trzeba ćwiczyć, bez takich ćwiczeń żadna osoba nie poradzi sobie sprawnie z komunikowaniem oraz nie zda żadnego egzaminu. Do matury prawdziwej przygotowuje też matura próbna – niektóre szkoły przeprowadzają dwie lub trzy matury próbne, licząc na to, że uczniowie pokonają stres i lepiej sobie poradzą ze zdaniem egzaminu dojrzałości. Matura próbna trwa tyle samo, co matura rzeczywista.

Jak wygląda matura podstawowa?

Matura podstawowa oznacza konieczność zdawania egzaminu przez 120 minut. Podczas tego sprawdzianu oceniane jest rozumienie ze słuchu, rozumienie słowa pisanego, umiejętność przygotowania pisemnej wypowiedzi. Po dwóch godzinach pisania uczeń przystępuje do egzaminu ustnego, który trwa 15 minut. Początkowo jest to raczej luźna rozmowa, a później uczniowie odgrywają scenki, role, opisują fotografie. Egzaminatorzy zadają pytania, a uczniowie starają się udzielić na nie właściwej odpowiedzi. Uczniowie zdają egzamin przed komisją. Komisja w sposób obiektywny ocenia postępy w nauce i decyduje na jaką ocenę zasługuje dana osoba. Rozmowy przeprowadzane podczas egzaminu noszą miano rozmów sterowanych, czyli aranżowanych.

Matura rozszerzona, czyli wyższa szkoła jazdy dla wtajemniczonych

Matura rozszerzona jest wyższą szkołą jazdy. Egzamin ustny jest podobny do tego na poziomie podstawowym. Jednak egzamin pisemny jest o wiele bardziej rozbudowany. Pisemna matura trwa 190 minut, czyli dłużej niż ta na poziomie podstawowym. Uczeń bierze udział w dwóch częściach: pierwsza trwa 2 godziny, druga 90 minut. Część ustna jest oceniana przez komisję wewnętrzną, a pisemna – przez komisję okręgową. Uczeń przystępujący do egzaminu rozszerzonego musi umieć rozpoznać konstrukcje leksykalno-gramatyczne, a jego słownictwo powinno być o wiele bogatsze. Powinien zrobić sobie wykaz przydatnych zwrotów takich, jak: „moim zdaniem…”, „myślę, że…”, „mam nadzieję, że…”, „w pełni zgadzam się z…, „jestem za…”, „jestem przeciw” i kilkanaście innych. Takiego rodzaju wprowadzenia znakomicie sprawdzają się podczas formułowania wypowiedzi i są niezbędne do sprawnego komunikowania się i wykazania pewnej biegłości językowej. Uczeń powinien znać kilka idiomów oraz mieć znajomość dość bogatej frazeologii. Umiejętność argumentowania w języku obcym także nie powinna jemu być całkiem obca. Oczywiście mówimy tutaj o uczniu zdającym maturę rozszerzoną, ponieważ matura na poziomie podstawowym wymaga sprawnej komunikacji, bez wszelkich dodatkowych wymogów.

Jakie formy pisemne powinien znać maturzysta?

Maturzysta powinien znać różnorodne formy pisemne: list nieformalny, formalny, artykuły o dniu powszednim, sporcie, hobby, internecie oraz różnych zjawiskach codziennego świata. Poza tym uczeń powinien umieć radzić sobie z różnymi rodzajami rodzajników, rzeczownikami, przymiotnikami, liczebnikami, czasownikami oraz przysłówkami. Wymagań dotyczących gramatyki jest całkiem sporo, ale więcej wymaga się od ucznia znającego język na poziomie rozszerzonym.

W jaki sposób przygotować się do matury?

W opanowaniu struktur i słownictwa pomagają nauczyciele, korepetytorzy, nagrania oraz pozycje książkowe. Najlepiej kupić repetytorium maturalne oraz trening maturalny – wiele wydawnictw publikuje takie książki, które znakomicie ułatwią przygotowanie do matury. Do tego książki typu „Grammatik, kein problem!” i już życie maturzysty jest łatwiejsze – może także sięgać po gazety i czasopisma w oryginale, oglądać filmy w oryginalnych wersjach językowych. Uczniowie cierpią z tego powodu, że na maturze nie mają prawa korzystania z żadnych pomocy naukowych – słowniki nie są im w ogóle udostępniane, o rozmówkach także nie ma mowy. Tymczasem taka pomoc byłaby mile widziana przez osoby przystępujące do takiego egzaminu. Z przystępowania do matury z języka niemieckiego zwolnieni są olimpijczycy, czyli osoby, które zwyciężyły w szkolnych olimpiadach językowych. Oni mogą nie zdawać matury, a na świadectwie mają wpisaną najwyższą ocenę.
Podsumowując, znajomość języka niemieckiego musi być dość wysokiej próby. Uczeń powinien prezentować pewien poziom, a matura jest tego najlepszym odzwierciedleniem. Język obcy nie może być całkiem obcy danej osobie, w przeciwnym razie spotka się z komisją egzaminacyjną przynajmniej dwa razy: podczas matury oraz sesji poprawkowej w bieżącym roku lub kolejnym roku. Wszystko zależy od tego, czy nie poradzi sobie z jednym, czy też z większą ilością egzaminów językowych. Język niemiecki dobrze opanowany na pewno pozwoli zdać maturę. Może nie na najwyższym poziomie, lecz całkiem optymalnie.


Leave a Reply