Rodzajnik (Der Artikel)

Rodzajniki w j. niemieckim występują przed rzeczownikami, wyróżniamy:

  1. rodzajniki nieokreślone– występują tylko w liczbie pojedynczej- „eine”- rodzaj żeński; „ein”- męski i nijaki; pojawiają się w przypadku rzeczowników, o których wspomina się po raz pierwszy, które są nieokreślone albo nieznane lub oznaczają ilość, np. „Ist du ein Eis?”

  2. rodzajniki określone– występują w liczbie pojedynczej i mnogiej- l. poj. „der”- rodzaj męski; „die”- żeński; „das”- nijaki; l. mn. „die”; pojawiają się, gdy mowa jest o nazwach pasm górskich, gór, jezior, mórz, gwiazd, pór (dnia, roku), posiłków, miesięcy, gazet, np. „Das Frühstuck esse ich um 8 Uhr.”

  3. rodzajniki zerowe- brak rodzajnika przed rzeczownikiem; należy o nim pamiętać w przypadku: imion i nazwisk, rzeczowników oznaczających narodowość/ zawód, nazw własnych (kontynentów, miast, krajów, krain geograficznych), rzeczowników nazywających materiały, Herr/ Frau, rzeczowników poprzedzanych przez zaimki dzierżawcze, liczebniki główne, wyrazy takie jak: viel, etwas, wenig;