Przysłówek

Przysłówek w języku niemieckim określa czasownik, przymiotnik albo inny przysłówek. Jest nieodmienny. W przypadku przysłówka odprzymiotnikowego stopniuje się. Odpowiada na pytania: wie? (jak?), wann? (kiedy?), wo? (gdzie?), wohin? (dokąd?)

  1. stopniowanie przysłówka w j. niemieckim:

regularne: wyróżnia się trzy stopnie:

– równy- podstawowa forma przysłówka;

– wyższy- tworzony przy pomocy końcówki –er, w przysłówkach jednosylabowych dodawany jest także przegłos;

– najwyższy- tworzony przez dodanie do formy podstawowej końcówki –(e)sten oraz postawienie am bezpośrednio przed przysłówkiem;

nieregularne: na przykład- gut – besser – am besten;