Matura pisemna z języka niemieckiego- trochę zasad, trochę danych statystycznych

Język niemiecki nie cieszy się szczególnie dużą popularnością wśród wybieranych na maturze języków obcych, jednak od kilku lat nieprzerwanie plasuje się na drugim miejscu po najczęściej zdawanym języku angielskim. Przeważnie wybiera go około 10% wszystkich maturzystów, w 2013 roku było to 12%.

Zauważyć należy, że zdanie egzaminu z tego przedmiotu (chyba, że wybierzemy inny język obcy), czyli udzielenie co najmniej 30% poprawnych odpowiedzi, jest konieczne do uzyskania świadectwa maturalnego. Struktura testu jest taka sama jak w przypadku języka angielskiego (i każdego innego), poprzez zadania, w których należy zaznaczyć odpowiedź prawda/ fałsz lub a/b/c a także dopasowywać prawidłowe odpowiedzi (na przykład nagłówki) sprawdza się poziom rozumienia tekstu czytanego oraz słuchanego. Ponadto poprzez polecenie napisania jednej z form użytkowych (formalnej lub nie) sprawdzana jest umiejętność wypowiadania się na piśmie oraz zasób słownictwa.

Porównując wyniki z 2010 i 2011 roku zauważyć należy, że we wcześniejszym roku maturzyści wypadli lepiej, otóż średnia wyników wyniosła wtedy 63% na poziomie podstawowym oraz 70% na rozszerzonym, podczas gdy w 2011- 58% na poziomie podstawowym i 69% na rozszerzonym. Należy pamiętać, że czynników wpływających na taki obrót sprawy jest wiele- nie tylko słabsze przygotowanie uczniów. Tym bardziej, że według opinii zarówno maturzystów, jak i specjalistów, matura w 2010 r. była łatwiejsza, niż rok później.


One Response to “Matura pisemna z języka niemieckiego- trochę zasad, trochę danych statystycznych”

Leave a Reply