Poradniki

Ile Gramatyki? Wybieramy Podręcznik do Nauki Języka Niemieckiego” (Malesa Katarzyna) 25.03.2009 r.

„Ile Gramatyki? Wybieramy Podręcznik do Nauki Języka Niemieckiego” to swoisty poradnik, z którym powinien zapoznać się każdy nauczyciel mający jakikolwiek wpływ na to, z jakiej książki będzie korzystać razem ze swoimi uczniami podczas lekcji. Autorka pokazuje, że niektóre podręczniki zamiast uczyć języka obcego nastawione są na przekazywanie wyłącznie samej gramatyki. Pani Malesa Katarzyna zwraca uwagę nauczycielom, że ich głównym zadaniem jest wyrobienie w uczniu samodzielności uczenia się. Ponadto w poradniku zostały porównane, dokładnie przeanalizowane trzy różne podręczniki do nauki języka obcego, dzięki czemu nauczyciel ma okazję do jeszcze większej refleksji nad tym, jaką książkę powinien wybrać.