Nauka j. niemieckiego poza szkołą

Na pytanie, gdzie można nauczyć się języka obcego, większość pytanych odpowie: w szkole! Jest to oczywiście prawidłowa odpowiedź, jednak nie jedyna. Szkoła jest bowiem w tym przypadku zaledwie kroplą w morzu. W celu podszkolenia języka niemieckiego możemy udać się na odpowiednie kursy niemieckiego. Warto na przykład skorzystać z Szkoły języków obcych w Krakowie – Lingualand lub Osterreich Institut Kraków. Szkoły te oferują kursy na wielu poziomach, przeznaczone do osiągania konkretnych celów (powiedzmy, zdania egzaminu) oraz o różnym czasie trwania (na przykład niemiecki ze sprintem, czyli przyspieszony kurs obejmujący 30 lekcji).

Ponadto znajdziemy tutaj odrębne kursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Oferta obejmuje propozycje skierowane specjalnie do indywidualnych pracowników, których pracodawcy wymagają kompetencji językowych, jak i do firm, które wysyłają całe grupy pracownicze na szkolenia językowe. Ponadto proponują nam kursy w Austrii, gdzie można nauczyć się języka obcując z ludźmi używającymi go na co dzień.

Pomijając profesjonalne szkoły językowe oraz instytuty oferujące różnego typu kursy, wyjazdy, warsztaty, szkolenia, w celu podniesienia swoich umiejętności językowych można, zupełnie dosłownie, wziąć sprawy w swoje ręce. Mowa tutaj o udostępnianych na licznych stronach internetowych lekcjach online, które nie tylko uczą nowych słówek, wymowy, rozumienia tekstu słuchanego i czytanego, ale też na bieżąco sprawdzają zdobyte wiadomości. Wprawdzie taka forma nauki wymaga o wiele większego samozaparcia, ale również może być skuteczną formą nauki języka niemieckiego. Uczniowie liceów mogą sprawdzić czy szkoła, do której uczęszczają jest partnerem Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży, co otworzyłoby im furtki do międzynarodowej wymiany z rówieśnikami szkół niemieckich.


Leave a Reply