Certyfikaty z j. niemieckiego

Posiadanie certyfikatów z języków obcych jest nie tylko coraz bardziej modne, ale również coraz bardziej przydatne. W czasach, gdy nie wystarczy już tylko mieć odpowiednie wykształcenie, ale móc pochwalić się dodatkowymi umiejętnościami, certyfikat z języka obcego będzie dużym atutem.

Odegra on kluczową rolę podczas szukania pracy (zarówno tej poza granicami, jak i tej w kraju) na przykład w zawodzie lektora, albo podczas starania się o miejsce na zagranicznej uczelni i tym podobnych. Jednym z języków, z których warto móc pochwalić się certyfikatem jest oczywiście język niemiecki. Przeważnie przed przystąpieniem do któregoś z poniższych egzaminów trzeba zaliczyć kurs języka niemieckiego na danym poziomie, który chcemy zdawać. Podstawowym jest tutaj Start Deutsch, który można zdawać na dwóch poziomach- A1 i A2. Dokument ten potwierdza znajomość podstaw języka i umiejętność posługiwania się nim na tym poziomie w mowie i piśmie. Nieco bardziej zaawansowanym certyfikatem, jednak nadal potwierdzającym umiejętność komunikowania się w j. niemieckim zaledwie na poziomie podstawowym jest Zertifikat Deutsch. Następnym, istotnym w przypadku szukania pracy w Niemczech lub w niemieckojęzycznych polskich firmach i potwierdzającym znajomość podstaw języka niemieckiego potrzebnych do efektywnego porozumiewania się podczas sytuacji bezpośrednio związanych z wykonywaną pracą, jest Zertifikat Deutsch für den Beruf (poziom B2). Innym certyfikatem, który powinien zainteresować szczególnie osoby nastawione na karierę (niekoniecznie w kraju ojczystym) jest Zentrale Mittelstufenprüfung (poziom C1). Dokumentem potwierdzającym jeszcze lepszą znajomość i umiejętność posługiwania się językiem jest Prüfung Wirtschaftsdeutsch (poziom C1), szczególnie znaczący jest on w branży biznesowej. Najbardziej zaawansowany jest jednak Kleines (Grosses) Deutsche Sprachdiplom (poziom C2) stanowiący dowód doskonałej znajomości języka i otwierający furtkę na każdą uczelnię. Ów certyfikaty nie są oczywiście tanie, ich ceny wahają się bowiem od około 180 do 710zł i wzrastają wraz ze stopniem zaawansowania, jednak to, jakie dają możliwości powinno stanowić dla nas istotniejszą kwestię niż pieniądze.


Leave a Reply